De Antwerpse is vooral geschikt voor het houden in kleine ruimtes. De diertjes zijn levendig van aard maar worden gemakkelijk handtam.
Populairste Belgische ras met wereldwijde verspreiding en speciaalclubs in quasi alle continenten. De beste kwaliteit vindt men in België, Duitsland en Nederland.
Dit ras is erkend in een zeer groot aantal kleuren en regelmatig komen er daar nog bij. De meest typische kleur is tegenwoordig ongetwijfeld kwartel hoewel dit oorspronkelijk koekoek was. De erkende kleurslagen zijn wit, zwart, blauw, parelgrijs, buff, rood, gezoomd blauw, koekoek, kwartel, blauwkwartel, zilverkwartel, blauwzilverkwartel, duizendkleur, isabelporselein, okerwitporselein, zwart witgepareld, blauw witgepareld, parelgrijs witgepareld, zwartbont, blauwbont, parelgrijsbont, patrijs, zilverpatrijs, witpatrijs, wit zwartcolumbia, wit blauwcolumbia, buff zwartcolumbia en buff blauwcolumbia.